Kapat

Online Üyelik Sözleşmesi


İşbu Alışveriş Sitesini Kullanmadan Önce Lütfen Site Kullanım Şartlarını ve Site Üyelik Sözleşmesini Dikkatlice Okuyunuz.

SİTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

www.ecesanalmarket.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Çerkeşliosb Mah, İmes Bulvarı, İMES OSB No:13 Dilovası-KOCAELİ-TÜRKİYE adresinde ticari faaliyette bulunan ECE PİKNİK ÜRÜNLERİ KÖMÜR VE PLASTİK ÜRETİM İTHALAT İHRACAAT ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır).

www.ecesanalmarket.com internet sitesine ÜYE olan internet kullanıcısı (Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.)

  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu SATICI'nın sahip olduğu www.ecesanalmarket.com internet sitesinden ÜYE'nin alışveriş yapma ve verilen hizmetlerden faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Bu Alışveriş Sitesini kullanan ve alışveriş yapan ÜYE aşağıdaki şartları eksiksiz kabul etmiş varsayılacaklardır.

www.ecesanalmarket.com internet sitesindeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar SATICI’ya aittir ve onun tarafından işletilmektedir.

ÜYE sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; mevzuata göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veya yazılı olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan , kabul ve taahhüt ederler.

SATICI, site görselleri üzerinde, sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma, fiyatlarda değişiklik yapma  hakkını her zaman saklı tutar.

SATICI, ÜYE’nin sözleşme konusu hizmetler ve ürünlerden, teknik arızalar dışında ve stoklarla sınırlı olarak yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

ÜYE, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde SATICI’ya karşı ve 3. Kişiler nezdinde doğacak her türlü zararlardan ve ziyanlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai her türlü işlemler yapılacağını peşinen kabul eder.

ÜYE, siteye ÜYE olurken eksiksiz ve doğru bilgiler verecektir. ÜYE’nin verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SATICI'nın  ve 3.kişilerin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini ÜYE beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin eksik ve yanlış bilgi vermesi sebebi ile işbu sözleşmenin ihlali halinde, SATICI’nın tek taraflı olarak herhangi bir ihbarına ve ihtarına ihtiyaç duyulmaksızın ÜYE’nin üyeliğini sona erdirebileceğini kabul eder.

SATICI tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.

ÜYE, SATICI tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi bizzat kendisi kullanacak, 3.kişilerle kesinlikle paylaşamayacaktır. ÜYE’nin şifreyi 3.kişilerle paylaşması sebebi ile oluşacak her türlü sorumluluklar ile 3. kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı bizzat ÜYE mesul olacaktır. SATICI'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

ÜYE, site içindeki faaliyetlerinde,  kamu düzenini bozucu, genel ahlaka, adaba, mevzuata  aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde hareket etmeyecek, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyecek, paylaşmayacak, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunmayacaktır. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen ÜYE sorumlu olacaktır. Bu durumların gerçekleşmesi halinde SATICI bu tür hesapları askıya almaya, sona erdirmeye, yasal süreçleri başlatmaya yetkilidir. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.

www.ecesanalmarket.com internet sitesinde ÜYE tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan her türlü fikir ve düşünceler, tamamen ÜYE’nin kendi kişisel görüşleridir ve sadece görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SATICI’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SATICI’nın, ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.     

SATICI her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE’nin üyeliğini silme, ÜYE’ye ait sitedeki bölüm ve dosyayı, belge ve bilgileri silme hakkına sahiptir.

SATICI’ya ÜYE olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında SATICI tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, SATICI’ya ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, paylaşılmasına, SATICI tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, SATICI tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece SATICI’nın kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve SATICI’yı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini SATICI’nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

SATICI web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, SATICI web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

SATICI, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen tek taraflı olarak her zaman önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek ÜYE’nin sorumluluğundadır. ÜYE, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle yapılan bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

SATICI tarafından sunulan hizmetler mevcut hali ile ve mümkün olduğu ölçüde sunulmaktadır, dolayısı ile pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak açık veya zımnî olarak, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide taahhüdü bulunmamaktadır.

İşbu web sitesinde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi, belge ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları SATICI’ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitesinin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda ÜYE’ye hiçbir hak vermez.

İşbu Web sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz vb sebeplerle kullanılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, kullanıcı, SATICI’nın uğradığı ve uğrayacağı zararlar ve 3. kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SATICI’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır

SATICI, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklayamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi ÜYE’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

ÜYE, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Sitenin sahibi olan SATICI’nın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler SATICI bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

ÜYE, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini SATICI, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde ÜYE’yi elektronik ileti almamasını sağlayacaktır.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi Mücbir Sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

  1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

  1. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, SATICI’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. ÜYE’nin, ÜYE olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda en geç 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

  1. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda SATICI’nın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca kesin delil olarak kabul edilecek olup, ÜYE bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.

  1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasında işbu Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığı çözmeye İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

                        SATICI                                                                                             ÜYE 

 

ecesanalmarket © 2024 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır