Kapat

Mesafeli Satış Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

www.ecesanalmarket.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Çerkeşli osb Mah, İmes Bulvarı, İMES OSB No:13 Dilovası-KOCAELİ-TÜRKİYE adresinde ticari faaliyette bulunan ECE PİKNİK ÜRÜNLERİ KÖMÜR VE PLASTİK ÜRETİM İTHALAT İHRACAAT ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır).

www.ecesanalmarket.com internet sitesine ÜYE olan internet kullanıcısı (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

 

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, İşbu Sözleşme'nin konusu SATICI'nın sahip olduğu www.ecesanalmarket.com internet sitesinden ALICI'nin alışveriş yapma ve verilen hizmetlerden faydalanma, elektronik ortamda siparişini verdiği sitede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir Tüketici sayılmayan Alıcılar hakkında ise Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI, ÖN BİLGİLENDİRME METNİ

Alıcı ile Satıcı arasında işbu sözleşme Satıcı’nın İnternet Sitesinde Alıcının kabul onayı ile kurulmuş sayılacaktır.

Satıcı’nın internet sitesinden aldığı Ürün/lerin cinsi, miktarı, stok kodu, markası ve modeli, bedeli, ödeme şekli, teslim edilecek kişi, teslim edilecek adres, fatura bilgileri, kargo ücreti hakkında gerek sipariş verilmesinden ve ödemenin yapılmasından önce bilgilendirildiğini ve İnternet Sitesi'ndeki “Sipariş ve Sözleşme Ön Bilgilendirme Metni”ni okuyarak bilgilendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sipariş ve Ön Bilgilendirme Metninde aşağıdaki hususlar yer almaktadır;

  • Satıcı'nın unvanı ve iletişim bilgileri, meslek odasına ilişkin bilgiler ile güncel tanıtıcı bilgileri,
  • Ürün/lerin temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, kargo masrafları hakkında bilgiler,
  • Ürün/lerin teslimat, fatura ve ödeme bilgileri,
  • Ürün/ler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
  • Alıcı'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı'nın cayma hakkını kaybedeceği,
  • Alıcı'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürün/ler,
  • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürün/leri Satıcı'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yöntemleri, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından varsa kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
  • İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
  • Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği. Alıcı’nın tüketici olmaması halinde ise başvurularını Genel Hükümler çerçevesinde Genel Mahkemelere yapabileceği.

MADDE 4. SİPARİŞ VE ÖDEME ŞARTLARI

Alıcı tarafından seçilen ürünlerin KDV dahil TL tutarı, taksit seçeneği kullanılmış ise aylık ve toplam taksit tutarları, varsa kargo ücreti dahil tüm masrafları, Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, Alıcının seçtiği ödeme yöntemi üzerinden işleme alınır.

MADDE 5. SEVKİYAT VE TESLİM KOŞULLARI

Satıcı Ürün/leri, kendisinin anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile azami 30 takvim günü içerisinde gönderebilecektir. Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketinin Alıcı’nın bulunduğu yerleşim yerinde şubesinin bulunmaması halinde, Alıcı’nın Ürün/leri, kargo şirketinin, kendisine en yakın şubesinden en geç 3 takvim günü içerisinde teslim alması gerekir, aksi halde doğacak tüm zarar ve giderlerden Alıcı kendisi sorumlu olacaktır.

Ürün/lerin teslimatı Alıcı'ya veya adresinde kendisinin bulunmaması halinde aile fertlerine ve/veya çalışanlarına teslim edilecektir. Alıcı’nın adresindeki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu teslimat yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo şirketi ile irtibatlı olarak Ürün/lerin teslimatını takip etmekle Alıcı mesul olacaktır. Bu durumlarda Alıcı’nın Ürün/leri geç teslim almasından dolayı oluşacak her türlü zarar ile Ürün/lerin kargo şirketinde beklemesi ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden de Alıcı mesul olacaktır.

Alıcı, Ürün/leri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün/lerde kargodan kaynaklanan bir zarar ve problem görmüş olması halinde, Ürün/leri kabul etmemek ve Kargo şirketi görevlisine tutanak tutturmakla mesuldür, aksi durumda Satıcı hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Ürün/lerin kanuni mücbir sebepler nedeniyle yasal süreler içinde teslim edilememesi halinde, Satıcı bu durumu derhal Alıcı’ya bildirecek, bu durumda Alıcı siparişi iptal etme hakkına sahip olduğu gibi mücbir sebep hali sona erene kadar beklemeyi de tercih edebilir. Satıcı tarafından Ürün/lerin her ne sebeple olursa olsun üretilmesi ve/veya tedarik edilememesi halinde, Satıcı bu durumun öğrenilmesinden itibaren en geç 3 takvim günü içerisinde Alıcı’yı bilgilendirecektir. Bu durumda da Alıcı siparişi iptal etme hakkına sahiptir. Siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesi halinde Satıcı Alıcı’nın ödemiş olduğu toplam bedeli ve varsa onu borç altına sokan her türlü belgeyi en geç 14 takvim günü içerisinde Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi , müsbet ve/veya menfi vs. zarar talebi olmayacaktır.

Ürün/lerin teslimatından sonra her ne sebeple olursa olsun, ödeme yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finans kurumunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Alıcı Ürün/leri en geç 3 takvim günü içerisinde Satıcı’ya iade edecektir, Ürün/ler bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın kusurundan ve/veya ihmalinden kaynaklanmış ise Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin kargo masrafları ile birlikte Ürün/ler bedelini  takip ve tahsil hakları saklıdır.

MADDE 6. ALICI'NIN CAYMA HAKKI VE KULLANIM KOŞULLARI

Alıcı, Ürün/leri teslim aldığı ve/veya teslim almış sayıldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir cezai şart ödemeksizin Ürün/leri almaktan ve sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, Sözleşmenin kurulmasından Ürün/lerin teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilecektir.

Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki Ürün/lere ilişkin olarak, kullanılmamış olsa dahi, kanunen cayma hakkını kullanamaz:


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan Ürün veya hizmetler,

b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler),

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan ürünler,

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,

f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

Alıcı’nın, cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, yukarıda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya aşağıdaki şekilde yönlendirmesi gereklidir.

Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine tesliminden önce kullanılması halinde, Alıcı gerekli bildirimi Satıcı’nın ...............@........................ e-mail adresi veya …………………………. GSM numarası aracılığıyla Whatsapp mesajı, SMS mesajı vb. yazılı olarak yapabilir.

Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine teslimini takiben kullanılması halinde, Alıcı, ürün ile birlikte teslim edilen faturanın arkasında yer alan iade formunu doldurmak suretiyle Ürünler’i kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’nın bildirmiş olduğu kargo şirketine iletecektir. Faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde ise iade faturası kesilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı Ürün/leri cayma bildirimini Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren en geç on (10) takvim günü içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. İade edilen Ürünün kargo bedeli, Satıcının anlaşmalı kargo şirketinin kullanılması kaydıyla, Satıcı tarafından karşılanacaktır.

Satıcı, Alıcı tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedelini ve varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın Ürün/leri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. Alıcıdan tahsil edilmiş bulunan teslimat masrafları, ancak aynı siparişe konu tüm ürünlerin iade edilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır.

Satıcı’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Alıcı’dan, eğer varsa Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır.

Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder. Aynı şekilde Alıcı’nın tüketici olmaması halinde de cayma hakkı bulunmamaktadır. 

Alıcı tarafından verilen siparişte birden fazla ürünün bulunması ve Alıcı’nın bu ürünlerden bir kısmını iade etmek istemesi halinde Alıcı, bu ürünlere ilişkin cayma hakkını ancak ürünün kendisine teslimini takiben kullanabilir.

Satıcı’nın perakende satış yaptığı mağazalarında, internet üzerinden satışı yapılan Ürünler iade alınmamaktadır.

MADDE 7. GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL VERİLER VE FİKRİ HAKLARA İLİŞKİN HUSUSLAR

Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanlar ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı'ya aittir.

Alıcı Satıcı'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcı'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'ya aittir.

Alıcı, onayını müteakiben e-posta adresine gönderilen Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnine, anılan e-postayı kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Satıcı da Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnini sistemlerinde üç yıl süre ile muhafaza edip saklayacaktır.

Alıcı, işbu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte siparişi kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, Alıcı’nın üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi, Satıcı ile burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, bunun iştirakleri, bağlı ortakları, Program kapsamında birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları, program partnerleri tarafından toplanmasına, bu verilerin program partnerleri tarafından işlenmesine ve başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan Satıcı’nın ve/veya program partnerlerinin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

Alıcı’ya kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları olduğu bildirilmiştir.

MADDE 8. MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) takvim günü süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 9. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı'nın yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. Tüketici sayılmayan Alıcılar ile Satıcı arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye Gebze Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 10. KABUL VE ONAY BEYANI

Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmesi’nde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün/leri sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum

 

SATICI ALICI
%SITE_AD% Ad Soyad: %AD% %SOYAD%
%SITE_EMAIL% E-Mail: %EMAIL%
%SITE_TELEFON% Tel: %TELEFON%
%SITE_ADRES% Adres: %ADRES%
%TARIH% %SAAT%
%SEPET%

 

ecesanalmarket © 2024 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır